Ledarbete
Sådärja, dags att kavla upp ärmarna och ta tag i säsongen 2017/2018! I lördags träffades styrelsen på en solig altan hos ordförande Kjell Isberg. Förutom att förse oss ordentligt med smurriga ostfrallor och kardemummakakor lyckades vi avhandla lite seriösa saker också. Det myckna regnandet har gått hårt åt flera broar […]

Arbetsdagar 2017: 23/9 & 30/9
2016 års gemensamma jobbardagar är satta till 24/9 samt 1/10. Mer info kommer inför! -Röja ”överallt”. Gärna någon form av prioritering här. 1st röjsåg finns hos Jan Engman. -Prioriterat att röja & märka från Kilafors mot Sörfly. Det lär vara väldigt eftersatt där. -2 Broar vid Stressvägen (ersätta med trumma?), […]

Arbetsdagar


Vi hade nyligen ett styrelsemöte där vi bland annat satte arbetsdagar och diskuterade vad som behöver göras längs lederna. En viktig del i ledsystemet är från Kilafors mot Sörfly men där är underhållet eftersatt. Klubben är i stort behov av en liten grupp med utökat ansvar i Kilaforstrakten för att lösa […]

Lystring!