GDPR


När du ansöker om medlemskap i föreningen Bollnäs skoterklubb gäller följande:

  • vi samlar in och registrerar namn, adress, telefonnummer & e-post för att kunna sköta nödvändig kommunikation med alla medlemmar
  • uppgifterna sparas så länge det finns ett aktivt medlemskap och därefter i max tre år så länge medlemskapet inte aktivt har avslutats
  • personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse och denna nås via e-post till kontakt@bollnasskoter.se
  • vi delar inte registrerad information med tredje part eller tredje land

Du som medlem har rätt att:

  • få tillgång till dina registrerade personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.