Dagsarkiv: 2016-09-04


Vi hade nyligen ett styrelsemöte där vi bland annat satte arbetsdagar och diskuterade vad som behöver göras längs lederna. En viktig del i ledsystemet är från Kilafors mot Sörfly men där är underhållet eftersatt. Klubben är i stort behov av en liten grupp med utökat ansvar i Kilaforstrakten för att lösa […]

Lystring!