Månadsarkiv: september 2016


2016 års gemensamma jobbardagar är satta till 24/9 samt 1/10. Mer info kommer inför! -Röja ”överallt”. Gärna någon form av prioritering här. 1st röjsåg finns hos Jan Engman. -Prioriterat att röja & märka från Kilafors mot Sörfly. Det lär vara väldigt eftersatt där. -2 Broar vid Stressvägen (ersätta med trumma?), […]

Arbetsdagar


Vi hade nyligen ett styrelsemöte där vi bland annat satte arbetsdagar och diskuterade vad som behöver göras längs lederna. En viktig del i ledsystemet är från Kilafors mot Sörfly men där är underhållet eftersatt. Klubben är i stort behov av en liten grupp med utökat ansvar i Kilaforstrakten för att lösa […]

Lystring!